CORPORATE

KALİTE&ÇEVRE& İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

 

Vizyonumuz:

Konveyör Grubu, insan, çevre ve müşteri odaklı Entegre Yönetim Sistemi ile amaç ve bağlamına uygun stratejik istikametini destekleyecek, risk yönetimi odağında, süreç bazlı yaklaşımla, insan ve çevre boyutları üzerindeki etkilerini en aza indirecek şekilde hedeflerini, fırsatlarını ilgili tüm unsurlarla belirler ve sürekliliğini sağlayacak biçimde uygulamaya koyar.

 

 Konveyör Entegre Yönetim sistemi ile:                                                            

 

  • Tanımlanmış ve takip edilen Kalite, Çevre, İSG amaç ve hedeflerine ulaşmak için gereken imkanları ve kaynakları tahsis eder,
  • Çalışanları, yüklenicileri, ziyaretçileri ve ilgili tüm paydaşların sistemi özümseyip benimsemelerini sağlayacak eğitimler düzenler, iletişim kanallarını kullanarak, etik kurallara bağlı bilgi paylaşımında bulunur,
  • Çalışanların ve temsilcilerinin sistemin iyileşmesi ve geliştirilmesi konusunda katılımlarını sağlar,
  • Tek seferde ve hatasız, atık oluşturmadan üretim süreçlerini gerçekleştirmek için uygulanabilir şartlar dahilinde gerekli bilgi, donanım ve koşulları sağlar,
  • Tüm süreçlerde doğal kaynakların, eko sistemin korunması, iklim üzerine etkilerin minimize edilmesi ve çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi ve sürekli iyileşme prensibine uygun hareket eder,
  • Sıfır iş kazası hedefiyle çalışanları, yüklenicileri, ziyaretçileri ve ilgili tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, iş kazası ve meslek hastalıklarından koruma, ISG ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırma, riskleri azaltma stratejik hedefi ile hareket eder,
  • Yasalar ile ulusal ve uluslararası paydaşlarından kaynaklanan yükümlülüklerini ve bağlayıcı diğer şartları yerine getirir,

 

Yönetim, Sistemin etkinliğini kuruluş içi ve dışı tetkiklerle, müşteri ve çalışanların memnuniyetini ziyaret ve anketlerle sürekli olarak gözden geçirir; eksikler ve uygunsuzlukların kök nedenlerini inceleyerek etkin ve kalıcı çözümlerle sürekli iyileşmeyi taahhüt eder.

 

        Hasan Basri Aksu

        Genel Müdür